Een intelligentieonderzoek omvat het onderzoek, een verslag en een voor- en nagesprek met ouders en eventueel school. Het afnemen van de test zal een ochtend of middag in beslag nemen. In het gesprek met ouders en school lichten we de onderzoeksresultaten toe en  bespreken wat deze resultaten zeggen over de sterke en zwakkere kanten van het kind.