Dit kan op basis van verschillende hulpvragen zijn:

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van (faal)angst.
  • Onderzoek naar de zelfbeleving/zelfbeeld van het kind
  • Onderzoek naar de schoolbeleving van het kind
  • Handelingsgericht onderzoek bij sociaal-emotionele gedragsproblemen.

Hierbij wordt het kind geobserveerd en worden diverse vragenlijsten afgenomen bij ouders, leerkracht en kind. Het verslag wordt met ouders en school besproken met bijbehorende handelingsadviezen.

 

Diepgaander onderzoek naar ADHD, ADD, Autisme wordt gedaan in samenwerking met collega’s( gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist).