• Als je moeite hebt met lezen en/of spelling, dyslexiebegeleiding.
    Meerkind werkt met de materialen van Taal in Blokjes.
  • Als je moeite hebt met rekenen, begeleiding dyscalculie
  • Als je het lastig vindt om aan het werk te gaan en te blijven (concentratie en taakaanpak)
    Meerkind werkt met diverse materialen en is gecertificeerd Jungle Memory coach.
  • Cito training, meestal in combinatie met faalangsttraining.