De juiste professional op de juiste plek? Dat kan heel goed de orthopedagoog- generalist zijn. De orthopedagoog-generalist (OG) werkt preventief, doet pedagogisch diagnostisch onderzoek en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. De OG coördineert ondersteuning en behandeling van een gezin als geheel, samenwerking met school en eventueel de samenwerking met andere betrokken hulpverleners. De OG richt zich niet alleen op de individuele cliënt, maar betrekt daarbij ook de relatie met alle medeopvoeders, thuis, op school of in een instelling en verbindt die met elkaar. De OG heeft, na een universitaire studie pedagogiek, een aanvullende postmasteropleiding van twee jaar afgerond. In die twee jaar heeft de OG systematisch begeleide werkervaring opgedaan, op een erkende praktijkopleidingsplaats.

  • De opleiding tot OG is qua niveau en duur gelijk aan die van de GZ-psycholoog;
  • De OG heeft hetzelfde niveau van vakbekwaamheid als de GZ-psycholoog; 
  • De OG werkt conform de NVO beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de NVO;
  • De OG is bevoegd als hij/zij zichzelf bekwaam acht vanuit zijn professionele autonomie;
  • Door herregistratie toont de OG dat zijn/haar pedagogische kennis en vaardigheden op peil zijn en dat hij /zij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het vakgebied.