Sociaal-emotioneel onderzoek

Dit kan op basis van verschillende hulpvragen zijn:

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van (faal)angst.
  • Onderzoek naar de zelfbeleving/zelfbeeld van het kind
  • Onderzoek naar de schoolbeleving van het kind
  • Onderzoek bij gedragsproblemen.

Hierbij wordt het kind geobserveerd en worden diverse vragenlijsten afgenomen bij ouders, leerkracht en kind. Het verslag wordt met ouders en school besproken met bijbehorende handelingsadviezen.
Hieruit kan eventueel verder onderzoek voortkomen indien er aanwijzingen zijn dat er eventueel sprake kan zijn van een ontwikkelingsstoornis als AD(H)D of autisme.