Hoog-begaafdheids onderzoek

Indien er vermoeden is van hoogbegaafdheid kan er een onderzoek worden afgenomen. Een hoogbegaafdheidsonderzoek omvat een intelligentie/capaciteitenonderzoek, een sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsonderzoek. Het afnemen van de intelligentietest zal een ochtend in beslag nemen. Daarnaast worden er vragenlijsten bij ouders, leerkracht(en) en kind afgenomen en eventuele aanvullende testen. Hiermee krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind, waaruit adviezen volgen om uw kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen.

Lees hier meer over hoogbegaafdheid.