Jacqueline Regtuit is orthopedagoog-generalist en moeder van drie kinderen. Zij heeft als leerkracht veel ervaring opgedaan met leerlingen van groep 1 t/m 8. Hierbij heeft zij veel energie gestoken in het begeleiden van leerlingen met leer-en gedragsproblemen met name op het gebied van dyslexie/dyscalculie, adhd, autisme en hoogbegaafdheid. Vanaf 2012 is zij dit gaan inzetten voor praktijk Meerkind en mede dankzij de persoonlijke benadering weten inmiddels veel ouders en scholen  haar te vinden.

Visie

Onze huidige maatschappij is complex. Zowel ouders als school proberen kinderen zo goed mogelijk te begeleiden om de wereld om ons heen te leren begrijpen en er straks zelfstandig in te kunnen functioneren. Bij veel kinderen gaat dit goed, maar soms is er meer hulp nodig dan ouders en/of school kunnen bieden. Meerkind kan deze hulp bieden. Bij ons staat het kind centraal, waarbij wij denken vanuit uitdagingen en niet zozeer vanuit problemen. Wij proberen zowel ouders als school zoveel mogelijk te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Onze ervaringen als orthopedagoog, maar ook als moeder en leerkracht spelen hierin een centrale rol. Hierbij streven wij naar een hoge mate van kwaliteit en klanttevredenheid door het geven van persoonlijke aandacht.

Werkwijze

U kunt zich telefonisch of via email aanmelden. Tijdens het eerste contact zullen wij kort inventariseren wat uw hulpvraag is en een afspraak maken voor een intakegesprek. U krijgt een bevestiging en aanmeldingsformulier thuis gestuurd. In het intake gesprek gaan we dieper in op uw hulpvraag  en kijken we of we iets voor u kunnen betekenen. Onze hulp kan bestaan uit een onderzoek, gesprekken en/of begeleiding. Het kan ook zo zijn dat u na het intakegesprek zelfstandig verder kunt met bruikbare tips of dat we u naar een andere vorm van hulpverlening door verwijzen.

Jacqueline Regtuit