In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeenten (financieel) verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg aan kinderen tot en met 17 jaar waaronder de psychologische zorg die onze praktijk biedt. Meestal is dat de gemeente waar het kind ingeschreven staat, maar bij bijvoorbeeld gescheiden ouders kan dat een andere gemeente zijn. Zijn de ouders gescheiden en beiden hebben gedeeld ouderlijk gezag, dan geldt de gemeente van het hoofdverblijf van het kind. Zijn de ouders gescheiden maar is slechts één van de ouders gezagsdragend over het kind, dan geldt de gemeente waar deze gezagsdragende ouder ingeschreven staat, ook al woont het kind in een andere gemeente. Dit laatste geldt ook in die situaties dat het kind onder toezicht staat; de gemeente van de gezagsdragende instantie (pleegouders, voogd, instelling e.d.) is bepalend.
Daarnaast is het voor de vergoeding belangrijk dat wij met de betreffende gemeente een contract hebben afgesloten. Aan het einde van deze pagina ziet u een opsomming van de gecontracteerde gemeenten.

Verwijzing door de huisarts
Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts aangezien u een verwijsbrief nodig heeft. Deze is namelijk wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. De originele verwijsbrief moeten wij vóór het intakegesprek van u ontvangen. Naast huisartsen mogen ook medisch specialisten, jeugdartsen, wijkteams en de gemeente zelf doorverwijzen. 

Eigen bijdrage en eigen risico
Voor de Basis GGZ hoeft u voor uw kind geen eigen bijdrage te betalen. Ook geldt dat deze zorg niet ten koste gaat van het eigen risico van de ziektekostenverzekering zolang het kind nog geen 18 jaar is.

Gecontracteerde gemeenten
Onze praktijk heeft met de volgende gemeenten contracten afgesloten voor de Jeugd GGZ:
Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Leusden, Soest, Soesterberg, Woudenberg
Foodvalley: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Paticuliere tarieven
Indien er geen aanspraak kan worden gedaan op de vergoeding van de gemeenten, dan geldt het particuliere tarief van 85 euro per uur.