Begeleiding gedrag

Meerkind werkt onder andere met cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie, waarbij we werkvormen gebruiken zoals: spelsessie, tekenen, rollenspel of andere vormen die bij uw kind passen.

Als na een onderzoek blijkt dat er een begeleidingstraject nodig is, wordt dit eerst met ouders besproken en maken we een behandelplan. Hierin wordt aangegeven wat we willen proberen te bereiken met de begeleiding, wat er van ouders en kind wordt verwacht en hoe Meerkind de begeleiding gaat vormgeven. Het kan ook zijn dat er al diverse onderzoeken gedaan zijn bij andere praktijken of dat er geen uitgebreid onderzoek nodig is, dan maken we ook met ouders een behandelplan zoals hierboven beschreven.

Werkwijze:
Meerkind werkt met cognitieve gedragstherapie waarbij we uitgaan van een oplossingsgerichte aanpak. Voorbeelden waarbij we een begeleidingstraject in kunnen zetten zijn:

  1. Na een diagnose kan er informatie worden gegeven over hoe hiermee om te gaan en kunnen ouders en kind hierbij begeleid worden. Dit zal altijd worden aangeboden bij een diagnose als AD(H)D, autisme en/of in combinatie met hoogbegaafdheid.
  2. Indien er sprake is van onderstaande problematiek kan er een kortdurend, laagdrempelig traject worden aangeboden. Dit kan zijn als:
  • een kind te snel boos wordt
  • er sprake is van faalangst, of een kind vindt andere dingen spannend
  • een kind het moeilijk vindt vrienden te maken
  • er sprake is van teveel piekeren
  • je kind gepest wordt

Lees hier meer over autisme.

Lees hier meer over ADHD.