Onderzoek naar leerproblemen

Bij vragen over achterblijvende leerprestaties op een bepaald vakgebied of juist over de gehele linie waarbij er geen duidelijk aantoonbare redenen zijn, kan onderzoek worden gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij hardnekkige rekenproblemen, waarbij er een vermoeden bestaat voor dyscalculie of er kan sprake zijn van gebrek aan motivatie, moeite met taakaanpak of tragere informatieverwerking.
Dit onderzoek wordt altijd voorafgegaan door een intelligentie onderzoek, waarbij er wordt gekeken naar de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Daarnaast kijken we ook naar de executieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.