Intelligentie onderzoek/hoogbegaafdheidsonderzoek

Een intelligentieonderzoek omvat het onderzoek, een verslag en een voor- en nagesprek met ouders en eventueel school. Het afnemen van de test zal een ochtend of middag in beslag nemen. In het gesprek met ouders en school lichten we de onderzoeksresultaten toe en  bespreken wat deze resultaten zeggen over de sterke en zwakkere kanten van het kind.

Onderzoek naar leerproblemen

  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • concentratie en taakaanpak,
  • informatieverwerking

Persoonlijkheidsonderzoek/Sociaal-emotioneel onderzoek

Dit kan op basis van verschillende hulpvragen zijn:

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van (faal)angst.
  • Onderzoek naar de zelfbeleving/zelfbeeld van het kind
  • Onderzoek naar de schoolbeleving van het kind
  • Handelingsgericht onderzoek bij sociaal-emotionele gedragsproblemen.

Hierbij wordt het kind geobserveerd en worden diverse vragenlijsten afgenomen bij ouders, leerkracht en kind. Het verslag wordt met ouders en school besproken met bijbehorende handelingsadviezen.

 

Diepgaander onderzoek naar ADHD, ADD, Autisme wordt gedaan in samenwerking met collega’s( gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist).